Developing contextual responses to the abuse and exploitation of young people

Search

Diogelu Cyd-Destunol Proses Uwchraddio - Cymraeg

Last updated: 24 Mar 2019

Diolch am ddangos diddordeb yn yr uwchraddio o Ddiogelu Cyd-destunol. Tan 2022 bydd tîm Diogelu Cyd-destunol ym Mhrifysgol Swydd Bedford yn gweithio gyda thri safle awdurdod lleol i greu system Diogelu Cyd-destunol yn eu gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: carlene.firmin@beds.ac.uk

Ffurflenai Wybodaeth

Diogelu Cyd-Destunol Proses Uwchraddio - Cymraeg

Taflen wybodaeth: Eglurhad o'r broses weithredu

Mae'r ffurflen wybodaeth hon yn amlinellu'r Broses Uwchraddio a sut y bydd safleoedd yn cael eu dewis. Darllenwch hyn yn ofalus cyn gwneud cais.

Diogelu Cyd-Destunol Proses Uwchraddio - Cymraeg

Ffurflen Mynegi Diddordeb

Lawrlwythwch y ffurflen Mynegi Diddordeb i adolygu'r cwestiynau, ond sicrhewch fod pob cais yn cael ei wneud drwy'r ffurflen ar-lein isod.

Ffurflen Ar-lein

I wneud cais, llenwch y ffurflen ar-lein hon. Dim ond un cais yn ynnig fesul awdurdod lleol. Dyddiad cau: 18 Medi 2018 23:00.


University of Bedfordshire logo International Center logo